Privacybeleid

Privacybeleid van toepassing bij gebruik van de website www.mijnautomoetweg.be

Carnetwork hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Carnetwork verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens bij gebruik van de website en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch verhuurd, noch verkocht aan derden.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten vragen we u om persoonsgegevenste verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. 

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. 

Voor wat betreft het gebruik van cookies wordt verwezen naar de afzonderlijke cookies-verklaring op onze website.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt alleen gedeeld met derden in functie van het bekomen van het beste bod voor uw voertuig. Onze werknemers en de derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Als u vragen heeft over dit privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen via

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
  • Zo beschikt u ook over de mogelijkheid om, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart),  via een aanvraag per e-mail aan gratis de schriftelijke mededeling te bekomen van uw persoonsgegevens.
  • Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
  • U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Carnetwork verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot het e-mailadres .

Carnetwork behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacy-beleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

De privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.privacycommission.be.
De ervaringen
van onze klanten
liegen niet ...
 
 
Mijn auto was in 4 minuten aangemeld
 
 
Gegarandeerd de beste prijs
 
 
Bij inlevering kreeg ik onmiddellijk mijn geld
 
 
Geen onderhandelingen met diverse potentiële kopers
 
 
Professionals doen het papierwerk en regelen een gratis terugrit naar huis
Nooit gedacht dat mijn auto zoveel nog zou opbrengen en geen gedoe met mensen die over de vloer komen om de auto eens te 'bekijken'. 
 
François uit Erpe-Mere
Schitterend gasten! Dikker merci
 
Giovanni uit Lede